กลุ่มสงบลมภายในรักษาอาการสมองเสื่อม

ได้แก่ lingyangjiao, wugong, dilong, tianma, quanxie, baijiangcan และ gouteng

lingyangjiao

Antelope horn
Saiga  tatarica
สงบลม ลดการตื่นเต้นหวาดกลัว ขจัดพิษ
มักนำมาใช้แทนนอแรดซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์
บางครั้งนำมาใช้เป็นยาลดไข้จากเชื้อไวรัส อาจนำกะดองเต่ามาใช้แทน

wugong

Centipede
Scolopendra  subspinipes
สงบลม ขจัดพิษ
ใช้เป็นหลักในการรักษาอาการชักและกล้ามเนื้อหดเกร็ง
ใช้ร่วมกับแมงป่อง ทำหน้าที่ช่วยระงับอาการตื่นตัวของระบบประสาทที่มากเกิน

dilong

Earthworm
Pheretima asiatica
สงบลม ขจัดร้อน ทลวงเส้นลมปราณ ใช้เปิดทวารของเส้นลมปราณที่อุดตัน
ใช้ในกรณีที่มีการอุดตันจากเสมหะ

tianma

Gastrodia
Gastrodia elata
สงบลม ระงับปวด
ใช้รักษาอาการปวดหัว ความดันโลหิตสูง อาการหดเกร็งระบบประสาทผิดปกติ

quanxie

Scorpion
Bruthus martensi
สงบลม ควบคุมปวด ขัดสิ่งสะสม
ใช้เป็นหลักรักษาอาการชักและกล้ามเนื้อหดเกร็ง
มักใช้ร่วมกับ wu gong โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการปวด

baijiangcan

Silkworm
Bombyx mori
สงบลม สลายเสมหะ ขจัดสิ่งสะสม
ใช้ในกรณีที่มีการอุดตันจากลมและเสมหะ ที่มีอาการอัมพาตหรือชัก พบว่าเชื้อราที่อยู่ในตัวหม่อนไหมเป็นสารองค์ประกอบสำคัญ

gouteng

Uncaria
Uncaria rhynchophylla
สงบลม ขจัดร้อน
ใช้รักษาอาการลมบ้าหมู อาการชัก ความดันโลหิตสูง และใช้รักษาอาการประสาทเครียด

Both for children who fall into https://justbuyessay.com/ at-risk categories and for those who have all the advantages in the world, there is another tangible benefit that dad brings to the table

Comments

comments