การแพทย์แผนจีน

ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้น ในขณะที่อายุยังไม่มากและร่างกายยังแข็งแรงก็มักจะไม่ค่อยสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองเท่าไหร่นัก จะหันมาสนใจดูแลตนเองก็ตอนที่สุขภาพเริ่มจะมีปัญหา

หลักการดูแลสุขภาพในปัจจุบันทั้งในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก [เช่น แพทย์แผนจีน, อายุรเวช] จะคลอบคลุมทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมป้องกันโรคและฟื้นฟู ในขณะที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาทางด้านวิชาการไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน จนถึงขั้นผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนอวัยวะต่างๆและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นาน

จากนี้ไปการปลูกถ่ายอวัยวะก็คงเป็นเรื่องธรรมดา อีกไม่นานเทคโนโลยีทางด้าน stem cell และเรื่องวิศวะพันธุกรรมก็จะเข้ามาช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้นไปอีก ใครจะไปรู้ว่าในอนาคตอีกไม่นานจากนี้ไป อายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ [Life expectancy] อาจจะใกล้ๆ100 ก็อาจเป็นไปได้

ในขณะที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันมีการค้นคว้าพัฒนาความรู้ไปอย่างกว้างขวาง ระบบการแพทย์ทางเลือกเองก็มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาตัวเองในเชิงประยุกต์ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน [ถึงแม้จะเป็นศาสตร์ที่มีมานาน โดยมีหลักฐานทางด้านเอกสารและโบราณคดีมากมายที่แสดงว่าการแพทย์แผนจีน, อายุรเวช ได้มีการพัฒนาการมานานหลายพันปีในภาคพื้นทวีปเอเซียแห่งนี้ จึงทำให้การแพทย์แผนปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ป่วยมาใช้บริการอย่างแพร่หลายในขณะที่การแพทย์ทางเลือกเองซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นศาสตร์คร่ำครึล้าสมัยขาดความน่าเชื่อถือไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยที่มีปัญหากับการรักษาในแผนปัจจุบันและได้หันมารักษาในแนวแผนทางเลือกกันมากขึ้น

กลุ่มของผู้ที่มารักษาในแนวแพทย์ทางเลือกแผนจีนตามความเห็นของผู้เขียนเองพอจะแบ่งออกได้เป็น6 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มที่แผนปัจจุบันไม่เข้าใจสมมติฐานโรค เช่นอาการนอนฝันมาก ฝันร้าย นอนกัดฟัน อาการร้อนใน
  2. กลุ่มที่รักษาแผนปัจจุบันแล้วอาการดีขึ้นแต่ไม่สามารถ รักษาต่อได้ เช่น ผู้ป่วยปวดเข่าที่ทานยาแล้วดีขึ้น แต่ไม่หายสนิท ต้องกินยาต่อเนื่อง ทำให้มีอาการปวดท้องตามมา เป็นผลข้างเคียงของยาแก้ปวดกระดูก ทำให้ต้องหยุดกินยาและหันมารักษาในแนวแพทย์ทางเลือก
  3. กลุ่มที่รักษาแผนปัจจุบันแล้วไม่หาย เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรน สะอึก Trigeminal neuralgia หอบหืดเรื้อรัง ลมชัก/ลมบ้าหมู [Epilepsy] มีเสียงดังในหู [Tinnitus] เหมือนเสียงจิ้งหรีด เลิกบุหรี่ ยาเสพติด
  4. กลุ่มที่ส่งต่อ refer มาจากแผนปัจจุบัน เช่น ผู้ป่วยปากเบี้ยว [Bell’s palsy] ผู้ป่วยอัมพาตระยะกลาง [Post CVA] ผู้ป่วยปวดแขน/ขาข้างที่ขาด [Phantom limb pain] เป็นใบ้หลังจากอาการอัมพาต [Aphasia]
  5. กลุ่มโรคเรื้องรังที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะ เช่น ภูมิแพ้ ผมขาว ผมร่วง
  6. กลุ่มที่ชอบรักษาในแนวแพทย์ทางเลือกอยู่แล้ว กลุ่มอายุของผู้ที่มารักษาจากประสบการณ์ของผู้เขียน ผู้ป่วยที่มารักษามีตั้งแต่เด็ก ถึงผู้สูงอายุกลุ่มอายุมีตั้งแต่ 12 ถึง 80 ปี ทั้งชายและหญิง

การรักษามีทั้งแบบฝังเข็มอย่างเดียว หรือร่วมกับกินยาสมุนไพรด้วย ระยะเวลาที่ใช้รักษามีตั้งแต่ฝังเข็มไม่กี่ครั้งก็หาย จนถึงที่ต้องใช้เวลาหลายเดือน [ขึ้นอยู่กับอาการหรือโรคที่เป็นขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยและขึ้นอยู่กับอาการเรื้อรังของโรค] โดยปกติความถี่การฝังเข็ม มักจะประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ การฝังเข็มถ้าใช้ไฟฟ้า[กระแสอ่อนๆ] ช่วยกระตุ้นที่จุดฝังเข็มด้วย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดระยะเวลาที่ใช้ในการฝังเข็มแต่ละครั้ง ประมาณ 30-45 นาที

Soziale medien wie twitter oder facebook sind typische geschlossene umgebungen, in denen native advertising angetroffen verfassererklärung wissenschaftliche arbeit werden kann

Comments

comments