ตัวอย่างการรักษาผู้ป่วยหูดัง

ในกรณีของผู้ป่วยอาการหูดังเมื่อนำเอาความรู้ทีมีทุกทฤษฎีมาใช้ร่วมกันแล้ว แพทย์จีนสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ

การตรวจร่างกายเบื้องต้น

เริ่มตั้งแต่การซักประวัติตรวจร่างกาย ดูลิ้นและแมะ
จากทั้ง 2 วิธี สามารถปากังเปี้ยนเจิ้ง (differential diagnosis) ได้ เช่น แยกแยะได้ว่าผู้ป่วยมีอาการร้อนจากตับแกร่งร่วมกับมีความพร่องจากหยินของไตพร่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดของผู้ป่วย ที่มากระทำต่อร่างกายตนเอง ร่วมกับสภาพร่างกายผู้ป่วยซึ่งเริ่มมีอายุมากขึ้นและมีสภาพของไตในส่วนของหยินเริ่มพร่องลง เมื่อแพทย์จีนวิเคราะห์ได้เช่นนี้แล้ว

เริ่มวางแผนการรักษา

ขั้นตอนต่อไปจึงเริ่มวางแผนการรักษาได้ตั้งแต่การฝังเข็ม ก็จะไล่จุดที่จะฝังเข็มว่าควรจะลงเข็มที่เส้นลมปราณใด จะเลือกลงด้านซ้ายหรือด้านขวาของร่างกาย จะเลือกลงเฉพาะแขนหรือขาหรือทั้งแขนและขา จะเลือกลงเข็มที่จุดฝังเข็มใด

การเลือกจุดฝังเข็ม

ในเส้นลมปราณที่เลือกสำหรับผู้ป่วยรายนี้ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุดังกล่าวไปแล้ว จึงเลือกเส้นลมปราณและจุดฝังเข็มที่มีสรรพคุณช่วยสลายความร้อนจากตับร่วมกับสรรพคุณไปช่วยเสริมหยินของไตให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไปช่วยลดความดังของเสียงในหูให้ลดน้อยลงไป การฝังเข็มในกรณีนี้จึงสามารถเลือกเส้นลมปราณตับ ถุงน้ำดี ไต ที่ขาข้างใดข้างหนึ่งร่วมกับเส้นลมปราณอื่นๆที่แขนได้ด้วย เช่น เส้นลมปราณลำไส้ใหญ่ ซานเจียวและลำไส้เล็กจุดฝังเข็มที่ใช้ๆเพียงไม่กี่จุดอาจจะเลือกจุดฝังเข็มเพียงจุดเดียวจากแต่ละเส้นลมปราณ หรือเลือกลงเข็มเพียงบางเส้นลมปราณที่สำคัญ

หลักการจ่ายยา

เช่นเดียวกับสมุนไพรจีน เมื่อฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว แพทย์จึงจะจัดยาให้ไปทานต่อที่บ้านในลักษณะของยาเม็ดหรือยาลูกกลอนเม็ดเล็กๆ หรือบางรายอาจจ่ายเป็นยาห่อให้ไปต้มทานเองที่บ้าน สำหรับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยรายนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับการฝังเข็มคือ ใช้ตำรับยาที่มีสรรพคุณช่วยสลายความร้อนจากตับร่วมกับสรรพคุณไปช่วยเสริมหยินของไตให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะไปช่วยลดความดังของเสียงในหูให้ลดน้อยลงไปได้สำหรับผู้ป่วยรายนี้ได้ใช้ตำรับยา Long Dan Xie Gan Tang ไปช่วยสลายความร้อนจากตับร่วมกับตำรับยา Er Long Zuo Ci Wan ไปช่วยเสริมหยินของไตและยังมีสมุนไพรบางตัวไปช่วยลดเสียงดังในหูให้เบาลงได้ด้วย

ติดตามผลการรักษา

การรักษาไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ต้องมีการนัดผู้ป่วยมาติดตามผลการรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลด้วยการสอบถามผู้ป่วยร่วมกับการตรวจร่างกาย  เพื่อปรับวิธีการรักษาทั้งการฝังเข็มและตำรับยาที่ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินของโรค ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องมีการปรับจุดฝังเข็มใหม่และมีการปรับเปลี่ยนตำรับยาให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับอาการและการตรวจร่างกาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือแย่ลงหรืออาจไม่มีการเปลียนแปลงใดๆเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ใช้ความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นหลักในการประเมินผล

These findings are pay to write my essay independent of race, wealth, or educational attainment

Comments

comments