ฝังเข็มรักษาโรคพาร์กินสัน

การฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การลงเข็มที่บริเวณหนังศีรษะเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมถึงการใช้ความร้อนที่จุดฝังเข็ม (moxibustion) ที่บริเวณศีรษะด้วย จุดหลักๆที่ใช้บริเวณศีรษะได้แก่จุด baihui (GV-20) และจุด dazhui (GV-14) รวมถึงจุดกดเจ็บบริเวณไหล่และหลังส่วนบน รวมถึงจุด tanzhong (CV-17), zhongwan (CV-12), tianshu (ST-25) ร่วมกับจุด zusanli (ST-36) หรือจุด sanyinjiao (SP-6)

ได้มีการศึกษาผลของการรักษาด้วยการฝังเข็มเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ในผู้ป่วยพาร์กินสัน 29 คน พบว่าในผู้ป่วย 5 คนที่รับการฝังเข็มลงเข็มวันเว้นวัน เป็นเวลานาน 3 เดือน (ทานยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย) ในขณะที่ผู้ป่วยที่เหลือ 24 คน ทานแต่ยาแผนปัจจุบันเท่านั้น

จุดฝังเข็มต่างๆที่ใช้ในผู้ป่วยทั้ง 5 คนใช้ชุดของจุดฝังเข็มแตกต่างกันไป ดังนี้
ชุดที่ 1. จุด sishencong (EX-HN-1), quchi (LI-11), waiguan (TB-5), yanglingquan (GB-34), zusanli (ST-36), และจุด fenglong (ST-40).
ชุดที่ 2. จุด baihui (GV-20), benshen (GB-13), fengchi (GB-20), hegu (LI-4), sanyinjiao (SP-6) และจุด taichong (LV-3).
มีการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้าที่จุด sishencong, benshen, และจุด fengchi นานประมาณ 15 นาที จุดอื่นๆใช้การกระตุ้นด้วยมือ ในผู้ป่วยบางรายมีการใช้จุดอื่นๆร่วมด้วย เป็นกรณีๆไป จำนวนเข็มที่ลงในแต่ละครั้งประมาณ 12-16 เข็ม ระยะวลาที่ใช้ในการลงเข็มประมาณ 40 นาที ได้ผลว่า ให้ผลดีกับผู้ป่วยที่ฝังเข็มทั้ง 5 คน แต่ในกลุ่มที่ได้รับเฉพาะยาอย่างเดียว 24 คนอาการกลับแย่ลงในระยะยาว พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเข็ม ทานยาควบคุมลดลงไปมาก ในขณะที่กลุ่มไม่ได้ฝังเข็ม ยังต้องใช้ยาในปริมาณเดิมต่อไป
จากการศึกษาพบว่าจุด sishencong (เมื่อเปรียบเทียบกับจุดฝังเข็มอื่นๆตามแขนและขา) ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตที่บริเวณศีรษะ (cerebral blood flow) ได้มากขึ้น เป็นจุดฝังเข็มที่ส่งผลต่อการรักษาเป็นอย่างมาก อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจุดใกล้เคียงจุด baihui (GV-20) คือจุด qianding (GV-21) ซึ่งอยู่ห่างจากจุด baihui (GV-20) เล็กน้อย ให้ลงเข็มในแนวคู่ขนานจากจุดทั้งสอง โดยให้ห่างจากเส้นลมปราณตู (Du) เส้นกลางศรีษะไปยังด้านข้างเล็กน้อย เป็นจำนวนด้านละ 6 เข็มทั้งหมด 12 เข็ม รักษาวันเว้นวัน ในช่วง 3 สัปดาห์ เป็นเวลาติดๆกัน 3 เดือน

ผลการรักษา

ผลการรักษาด้วยวิธีนี้ให้ผลดีมาก ผู้ป่วยบางรายมีอาการดีขึ้นทันที หลังการรักษา
ในขณะที่ส่วนใหญ่จะมีอาการสั่นลดลงมาก
จากจำนวนผู้ป่วย 24 คนที่มารักษาจนครบ 3 เดือน
6 คน มีอาการดีขึ้นชัดเจน ส่วนอีก 18 คนอาการดีขึ้นปานกลาง

According to an article by the atlantic, the way that https://justbuyessay.com/ dads engage physically with their children is typically different than mom’s approach