สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ

ผู้เขียนตั้งใจจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรจีนมานานแล้วครับ เพราะมีความรู้สึกว่ามีคนในสังคมไทยอยู่ไม่น้อย ที่มองสมุนไพรจีนด้วยความรู้สึกกล้าๆกลัวๆ ความรู้สึกด้าน หนึ่งก็คืออยากจะใช้ เพราะเคยได้ยินกิตติศัพท์ถึงสรรพคุณและประสิทธิภาพของสมุนไพรจีนมาก่อน ทั้งจากบทความ จากภาพยนตร์ จากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เล่าให้ฟัง แต่ในความรู้สึกอีกด้านหนึ่งก็ไม่แน่ใจเกิดความกลัวว่าหากกินเข้าไปแล้วจะ เกิดอันตรายขึ้นกับตนเองหรือไม่ เพราะมักจะมีข่าวจากสื่อมวลชนอยู่บ่อยๆ ครั้งที่รายงานว่าพบสารสเตอรอยด์ โลหะหนัก สารหนู ในยาจีน

ผู้เขียนเองเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน และหันมาศึกษาและทำเวชปฏิบัติทางแผนจีน ก็มักจะถูกเพื่อนแพทย์ด้วยกันถามในเชิงแปลกใจว่า แล้วผู้เขียนมาสนใจเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร ไม่กลัวจะทำให้คนไข้ที่รักษาเป็นอันตรายหรือในต่างประเทศเช่นสหรัฐฯ ก็มีเรื่องเหล่านี้เหมือนกันครับ

ผู้เขียนเคยอ่านข่าวในสื่ออินเตอร์เนต พบข่าวมีการจับกุมยาจีนที่ไม่มีคุณภาพโดยองค์การอาหารและยา (FDA หรือ อย.) มี การฟ้องร้องกัน มีการจับกุมผู้นำเข้า มีการส่งยากลับประเทศผู้ผลิต แต่คนในสหรัฐฯเองก็ยังบริโภคและใช้สมุนไพรและยาจีนอยู่เป็นจำนวนมาก มีเวปไซด์ขายสมุนไพรและยาจีนอยู่มากมาย เคยมีการประเมินกันว่ามูลค่าสมุนไพรและยาจีนที่ซื้อขายกันในตลาดสหรัฐฯเพียงประเทศเดียว (ไม่รวมประเทศทางยุโรป) มี มูลค่าถึงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสมุนจีนและตำรับยาจีนมีสรรพคุณใช้รักษาอาการป่วย ช่วยคนเจ็บให้หายป่วย ให้มีอาการดีขึ้นได้จริงๆ

ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯประเทศเดียว มีวิทยาลัยที่เปิดสอนการฝังเข็มและสมุนไพรจีนถึง 60แห่ง (มีผู้จบการศึกษาสูงถึงปีละ 1,000 คน) มีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝังเข็มและสมุนไพรจีนที่ประกอบเป็นวิชาอาชีพอยู่ในปัจจุบัน (ปี 2008) ถึงประมาณ 20,000 คน (ในสหรัฐฯ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได้ต้องผ่านการควบคุมและการสอบจาก state commission ก่อนจึงจะทำได้) และมีแพทย์แผนปัจจุบันถึงเกือบ 3,000 คนที่ใช้การฝังเข็มร่วมกับการรักษาด้วยวิธีแผนปัจจุบัน

มีการประมาณการจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาฝังเข็ม/สมุนไพรจีน/การนวดแผนจีนรวมกันทั้งสิ้นเฉพาะสหรัฐฯประเทศเดียวมีจำนวนสูงถึง 1,200 ล้านครั้ง (visits) ต่อปี จึงทำให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม การใช้สมุนไพรจีนและตำรับยาจีนได้รับความเชื่อถือ มีคนไปใช้บริการตรวจรักษากันมาก

If your dad is anything like mine, he’s kind of just a big kid proceed right over here with kids of his own

Comments

comments