สมุนไพรจีนกับการรักษาอาการหมดประจำเดือน

สมุนไพรจีนได้ถูกนำมาใช้รักษาอาการหมดประจำเดือนรวมถึงอาการกระดูกบาง (Osteoporosis) มาเป็นเวลานานแล้ว หลักการรักษาคือใช้วิธีบำรุงไตให้สร้างสารจำเป็น รวมถึงไตหยินและหยาง (kidney jing, yin & yang) ตำรับยาจีนโบราณให้ผลการรักษาที่ดีต่อระบบต่อมไร้ท่อ ถึงแม้ในปัจจุบันจะได้มีการศึกษาและเข้าใจการทำงานของฮอร์โมนดีแล้ว มีการสังเคระห์ยาใหม่ๆตลอดเวลา แต่ความเข้าใจถึงการทำงานต่างๆภายในร่างกายยังเป็นปริศนาอยู่ ยังต้องใช้เวลาอีก เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ ถึงกลไกทำงานการปรับระดับฮอร์โมนของสมุนไพรจีน ว่ามีกลไกอย่างไร

สมุนไพรจีนไม่ได้เป็นฮอร์โมน แต่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมน หรืออาจไปเปลี่ยนแปลงจุดกระทำ (receptor) บางอย่างของฮอร์โมนหรืออาจไปเปลี่ยนแปลงขบวนการทำลายของฮอร์โมนลง มากกว่าที่สมุนไพรจีนจะไปทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนเสียเองสมุนไพรจีนแต่ละตัวในตำรับยาไม่ได้มีฤทธ์ทางด้านฮอร์โมนแต่อย่างใดแต่เมื่อรวมกันเป็นตำรับยาแล้วกลับมีฤทธิ์ไปเพิ่มระดับฮอร์โมนในร่างกายให้สูงขึ้นได้

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ว่าตำรับยาสมุนไพรจีนออกฤทธิ์กับผู้ป่วยแต่ละคนต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยในขณะนั้นว่าสภาพร่างกายเป็นอย่างไร เช่น

ตำรับยา Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon and Hoelen Formula) ซึ่งเป็นตำรับยาที่นิยมนำมาใช้ในการสลายเลือดที่ติดขัดในสตรี

เมื่อถูกนำมาใช้ในสตรีที่มีอาการเป็นเนื้องอกในมดลูกชนิด uterine fibroids เมื่อตรวจเลือดกลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย

แต่เมื่อนำตำรับยาเดียวกันไปใช้ในสตรีที่มีลูกยาก (ตกไข่ยาก ที่เรียกว่า anovulatory women) กลับพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมน FSH และ estradiol สูงขึ้น และพบการตกไข่ร่วมด้วย จากสิ่งที่พบทำให้เข้าใจได้ว่าสมุนไพรจีนมีประสิทธิภาพนำมาใช้รักษาได้

มีรายงานใน The Chinese Journal of Traditional and Western Medicine, 1991 ว่าผลของการใช้ตำรับยา Liu Wei Di Huang Wan มารักษาผู้ป่วยที่มีอาการขาดประจำเดือน (menopause) อยู่นาน 2 เดือน พบว่ามีการเพิ่มของฮอร์โมน estrogen ถึง 20% มีการลดลงของฮอร์โมน FSH ครึ่งหนึ่ง และพบว่าฮอร์โมน LH ที่ลดลงกลับมาในระดับปกติและพบจำนวน receptor บนเม็ดเลือดขาวมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

มีรายงานใน The Chinese Journal of China Materia Medica, 1993 ทดลองในหนูโดยใช้ตำรับยา Jin Gui Shen Qi Wan พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมน estradiol ในหนูเพศเมีย และเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมน testosterone ในหนูเพศผู้

และมีรายงานใน The Journal of Traditional Chinese Medicine, 1992 รายงายการรักษาในผู้ป่วย 58 คนที่มีอาการกระดูกบางกระดูกผุ (osteoporosis) รักษาด้วยสมุนไพรจีนตำรับดังกล่าว นาน 10-12 สัปดาห์ พบว่าให้ผลดีเช่นเดียวกัน

And most evidence suggests that children who have these formative experiences in their background are pop over to this site at an advantage when it comes to social interaction, group participation, and team activities

Comments

comments