เบาหวานกับสมุนไพรจีน

ได้ฟังได้อ่านจากสื่อและเอกสารต่างๆพูดถึงโรคที่สร้างปัญหาให้คนไทย สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับสถานบริการและประเทศชาติคงหนีไม่พ้นไปจาก 6 โรคหลักๆ ซึ่งได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดในสมอง และมะเร็งซึ่งล้วนแต่เป็นโรคที่ป้องกันได้ทั้งสิ้น จะมียกเว้นมะเร็งอยู่โรคเดียว…

ที่เห็นจะปนๆกันเป็นทั้งเรื่องป้องกันได้และเรื่องของฟ้าลิขิตแต่อีกห้าโรคล้วนเป็นโรคที่ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ทั้งสิ้น หากประมาณการคนไทยที่ป่วยด้วยโรคกลุ่มนี้ รวม19 ล้านคนต่อปีมารับบริการที่สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเสียค่ารักษาพยาบาลรวมเกือบแสนล้านบาท คิดเป็นประมาณ1 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

การป้องกันโรคที่เป็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้บ้างย่อมจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างแน่นอน ช่วยลดภาระในการดูแลรักษาพยาบาลลดงบประมาณของประเทศชาติที่จะต้องนำไปช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งล้วนเป็นโรคที่ป้องกันได้ทั้งสิ้น

โรคเบาหวานใครๆก็รู้ว่าเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ เมื่อรู้ว่าพ่อหรือแม่เป็นเบาหวาน ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหาร ตรงกันข้ามพอรู้ว่ามีพ่อหรือแม่เป็นเบาหวาน ก็ไม่ยั้งมือกันเลยกินทุกอย่างที่ขวางหน้า เข้าทำนองว่า ไหนๆก็จะเป็นเบาหวานกันแล้ว จะไปอดทำไมกินซะให้เข็ด

มีเอกสารมากมายที่พบว่าคนในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เป็นเบาหวานแต่ลูกๆไม่ได้เป็นเบาหวานกันทุกคน เบาหวานเป็นเรื่องที่ป้องกันได้แน่นอน
จากตัวเลขการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งล่าสุดครั้งที่ 4 (ปีพ.ศ.2551-2552) โดยสสท/สวรส (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชากรไทย/สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) พบว่า
คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความชุกของเบาหวานถึง 6.9% (ผู้หญิงพบร้อยละ 7.7 ผู้ชายพบร้อยละ 6 หมายถึงผู้หญิงเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย) หมายความว่ามีคนไทยที่เป็นเบาหวานอยู่ในขณะนี้ถึง 3.5 ล้านคน และพบว่า 1 ใน 3 ของคนกลุ่มนี้ (ประมาณ 1.1 ล้านคน) ไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน และในผู้ที่ทราบว่าตนเป็นเบาหวานแล้วมีถึง 3% หรือ 9 แสนคนที่ไม่ได้รับการรักษา

ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองสูงถึง 2-4 เท่า มากกว่าครึ่งพบความผิดปกติของระบบประสาท และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและไตอีกด้วย และยังพบอีกว่าคนไทยชอบกินหวานกันมาก กล่าวคือ กินน้ำตาลมากถึงวันละ 20 ช้อนชา (ระดับมาตรฐาน ไม่ควรเกิน 6-8 ช้อนชาต่อวัน)

As https://trymobilespy.com/thetruthspy we had noted earlier, the unlocked iphone 4s will be compatible with only gsm networks

Comments

comments