Month: June 2014

สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการตับอักเสบ

สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการตับอักเสบ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ ช่วยป้องกันตับ (Hepatoprotective) เป็นความสามารถหยุดยั้งเชื้อไวรัส
Read More

เบาหวานกับสมุนไพรจีน

ได้ฟังได้อ่านจากสื่อและเอกสารต่างๆพูดถึงโรคที่สร้างปัญหาให้คนไทย สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับสถานบริการและประเทศชาติคงหนีไม่พ้นไปจาก 6 โรคหลักๆ ซึ่งได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดในสมอง และมะเร็งซึ่งล้วนแต่เป็นโรคที่ป้องกันได้ทั้งสิ้น จะมียกเว้นมะเร็งอยู่โรคเดียว…
Read More

สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ

ผู้เขียนตั้งใจจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรจีนมานานแล้วครับ เพราะมีความรู้สึกว่ามีคนในสังคมไทยอยู่ไม่น้อย ที่มองสมุนไพรจีนด้วยความรู้สึกกล้าๆกลัวๆ ความรู้สึกด้าน หนึ่งก็คืออยากจะใช้ เพราะเคยได้ยินกิตติศัพท์ถึงสรรพคุณและประสิทธิภาพของสมุนไพรจีนมาก่อน ทั้งจากบทความ จากภาพยนตร์ จากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เล่าให้ฟัง แต่ในความรู้สึกอีกด้านหนึ่งก็ไม่แน่ใจเกิดความกลัวว่าหากกินเข้าไปแล้วจะ เกิดอันตรายขึ้นกับตนเองหรือไม่ เพราะมักจะมีข่าวจากสื่อมวลชนอยู่บ่อยๆ ครั้งที่รายงานว่าพบสารสเตอรอยด์ โลหะหนัก สารหนู ในยาจีน
Read More

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันเคยถูกเรียกว่า เป็นโรคอัมพาตแบบสั่น (shaking palsy) โดยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ James Parkinson เมื่อปี 1817 เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลประสาทที่สมอง ส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดการขาดสารโดพามีน (dopamine) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ การให้สาร L-dopa (ซึ่งเป็นสารตั้งต้น ของการสร้างโดพามีนในสมองนั่นเอง) กับผู้ป่วยพาร์กินสันจึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการตอบสนองดีขึ้นมาก (การรักษาด้วยวิธีทางอายุรเวชของอินเดียก็ใช้สมุนไพร Mucuna pruriens ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติของ L-dopa ซึ่งให้ผลการรักษาดีเช่นกัน)
Read More

โรคถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)

ผู้ป่วยรายนี้เป็นมารดาของผู้เขียนเอง ขออนุญาตใช้อาการป่วยของท่านมาเป็นกรณีศึกษาครับ ท่านอายุ 76 ปี แม่ขยันมากจะทำงานบ้านตลอด มีอาการไอเรื้อรังมานานหลายเดือน ระยะหลังๆมีไอเป็นเลือดทั้งในแบบเลือดปนเสมหะและเลือดสดๆ ไม่มีไข้ มีน้ำมูกบ้างไม่มาก มีอาการเจ็บคอบางครั้ง 
Read More

ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)

อาการริดสีดวงทวาร เป็นอาการเส้นเลือดดำโป่งพองที่บริเวณทวารหนัก เกิดจากการที่มีแรงดันเลือดในเส้นเลือดสูงขึ้น มีลักษณะคล้ายกับเส้นเลือดขอดที่บริเวณขา อาการริดสีดวงมีทั้งที่เป็นแบบริดสีดวงภายนอก และที่เป็นแบบริดสีดวงภายใน
Read More

นอนไม่หลับ (Insomnia)

อาการของการนอนไม่พอหรือนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ทั้งจากสาเหตุของการเป็นโรคทางกายและใจ เช่นในรายที่่มีอาการซึมเศร้าหรือในรายที่่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไต โรคหัวใจ หอบหืด หรือแม้แต่ปัจจัยเรื่องอายุและประวัติการทานยาบาง ชนิดเป็นประจำ ก็มีผลต่อการนอนไม่หลับได้เช่นกัน
Read More

โรคตับอักเสบบี

ความรุนแรงของปัญหา (ปัญหาของคุณและประเทศชาติ) โรคตับอักเสบบีเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญมาก มีการคาดคะเนว่ามีผู้ติดเชื้อชนิดนี้ทั่วโลกกว่า 2 พันล้านคน ประมาณ 360 ล้านคน เป็นการติดเชื้อแบบชนิดเรื้อรัง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นๆรวมถึงอาการตับแข็งและมะเร็งในตับ คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้ถึงปีละ 500,000-700,000 รายทั่วโลก นับได้ว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญรองลงมาจากบุหรี่ ที่คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายจากมะเร็งปอด
Read More

Clinical Staff

Dr.Narong Kasitipradith had education background in Medicine (MD) from Ramathipbodi hospital, Mahidol University then continue Tropical medicine,  Epidemiology training (FETP) and post graduate training at CDC (Georgia/Atlanta USA).
Read More

การตรวจชีพจร (ตรวจชีพจร รักษาโรคได้อย่างไร)

ความยากของการรักษาแผนจีนอยู่ที่การแยกแยะสาเหตุต่างๆของอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่หลายสาเหตุให้แยกจากกันให้ได้ ถ้าแยกแยะได้ ก็จะสามารถรักษาได้ถูกต้อง หากแยกแยะผิดไปได้สาเหตุที่ไม่ตรงกับอาการที่เป็น การรักษาจะไม่ถูกต้อง แพทย์จีนจะใช้การดูลิ้นและการแมะเป็นหลัก (นอกเหนือไปจากการตรวจร่างกายทั่วๆไป) เพื่อพินิจพิเคราะห์ว่า ร่างกายมีสภาพเป็นหยินหรือหยาง มีความแกร่งหรือพร่องอย่างไร มีสาเหตุจากภายนอกหรือภายในร่างกาย มีสภาพร้อนหรือเย็นหรือชื้นเพียงใด (เรียกการวิเคราะห์แยกแยะอาการป่วยแบบนี้ว่า Ba Gan Bian Zeng/ปากังเปี้ยนเจิ้ง หรือการแยกแยะแปดประเภท เป็น differential diagnosis แบบหนึ่ง)
Read More