Author: admin

ฝังเข็มรักษาโรคพาร์กินสัน

การฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การลงเข็มที่บริเวณหนังศีรษะเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมถึงการใช้ความร้อนที่จุดฝังเข็ม (moxibustion) ที่บริเวณศีรษะด้วย จุดหลักๆที่ใช้บริเวณศีรษะได้แก่จุด baihui (GV-20) และจุด dazhui (GV-14) รวมถึงจุดกดเจ็บบริเวณไหล่และหลังส่วนบน รวมถึงจุด tanzhong (CV-17), zhongwan (CV-12), tianshu (ST-25) ร่วมกับจุด zusanli (ST-36) หรือจุด sanyinjiao (SP-6)
Read More

สมุนไพรจีนกับการรักษาอาการหมดประจำเดือน

สมุนไพรจีนได้ถูกนำมาใช้รักษาอาการหมดประจำเดือนรวมถึงอาการกระดูกบาง (Osteoporosis) มาเป็นเวลานานแล้ว หลักการรักษาคือใช้วิธีบำรุงไตให้สร้างสารจำเป็น รวมถึงไตหยินและหยาง (kidney jing, yin & yang) ตำรับยาจีนโบราณให้ผลการรักษาที่ดีต่อระบบต่อมไร้ท่อ ถึงแม้ในปัจจุบันจะได้มีการศึกษาและเข้าใจการทำงานของฮอร์โมนดีแล้ว มีการสังเคระห์ยาใหม่ๆตลอดเวลา แต่ความเข้าใจถึงการทำงานต่างๆภายในร่างกายยังเป็นปริศนาอยู่ ยังต้องใช้เวลาอีก เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ ถึงกลไกทำงานการปรับระดับฮอร์โมนของสมุนไพรจีน ว่ามีกลไกอย่างไร
Read More

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่มีอาการหมดประจำเดือน

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่มีอาการหมดประจำเดือน มีอาหารพืชผักมากมาย ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นต้นกำเนิดของฮอร์โมน ซึ่งเมื่อทานเข้าไปแล้ว จะไปช่วยสร้างความสมดุลของร่างกาย ลดความเสียหายของร่างกายจากฮอร์โมนที่ผลิตออกมาให้น้อยลงได้
Read More

การรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยใช้ฮอร์โมน (Hormone replacement therapy/HRT)

การรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยใช้ฮอร์โมน มักไม่เป็นที่ยอมรับของสตรีที่ไม่อยากเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของการรักษาวิธีนั้น จึงมักแสวงหาวิธีอื่นๆเป็นทางเลือก เช่น การเลือกหาสารที่มาจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมือนฮอร์โมนเพศ เช่น natural estriol หรือสารไพโตเอสโตรเจน (phyto estrogens) ซึ่งเป็นสารที่พบในพืชหลายชนิด มักพบในถั่วเหลือง สารนี้ไม่ใช่สารเอสโตรเจนจากมนุษย์และไม่เหมือนกับที่มาจากมนุษย์แต่กลับพบว่าสารเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของสตรีและมีผลต่อระดับฮอร์โมนของร่างกาย เชื่อว่าการรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่มีสารดังกล่าว สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการรักษาและช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้
Read More

หมดประจำเดือน (Menopause)

ในมุมมองของแพทย์จีนแล้ว สตรีที่หมดประจำเดือนมีความหมายถึง การได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเปรียบเสมือนเป็นฤดูใบไม้ผลิครั้งที่สอง (second spring) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สตรีได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่เธอจะมีพลังอำนาจมากขึ้น ความคิดดังกล่าวนี้อาจเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้คนหรือสตรีในวัฒนธรรมอื่น เพราะจะมีใครบ้างที่ยอมรับสภาพ เปรียบความชราเป็นฤดูใบไม้ผลิ
Read More

สมุนไพรรักษาสมองเสื่อม

การรักษาด้วยสมุนไพรถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆอยู่มากมาย ที่ใช้ในการรักษาอาการสมองเสื่อม แต่จะมีสมุนไพรเพียง 50 ชนิดหลักๆที่มักจะถูกนำมาใช้ปรุงเป็นตำรับยาสำหรับใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่ถูกจัดในกลุ่มบำรุง กลุ่มสลายการติดขัดของเลือด กลุ่มกำจัดชื้นสลายเสมหะ กลุ่มสงบลมภายใน ตัวอย่างสมุนไพรในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ สมุนไพรกลุ่มบำรุง สมุนไพรกลุ่มสลายการอุดตันของเลือด กลุ่มกำจัดชื้นสลายเสมหะ กลุ่มสงบลมภายใน And to all the dedicated dads out there, know that you make an enormous difference
Read More