Author: admin

นอนไม่หลับ (Insomnia)

อาการของการนอนไม่พอหรือนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ทั้งจากสาเหตุของการเป็นโรคทางกายและใจ เช่นในรายที่่มีอาการซึมเศร้าหรือในรายที่่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไต โรคหัวใจ หอบหืด หรือแม้แต่ปัจจัยเรื่องอายุและประวัติการทานยาบาง ชนิดเป็นประจำ ก็มีผลต่อการนอนไม่หลับได้เช่นกัน
Read More

โรคตับอักเสบบี

ความรุนแรงของปัญหา (ปัญหาของคุณและประเทศชาติ) โรคตับอักเสบบีเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญมาก มีการคาดคะเนว่ามีผู้ติดเชื้อชนิดนี้ทั่วโลกกว่า 2 พันล้านคน ประมาณ 360 ล้านคน เป็นการติดเชื้อแบบชนิดเรื้อรัง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นๆรวมถึงอาการตับแข็งและมะเร็งในตับ คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้ถึงปีละ 500,000-700,000 รายทั่วโลก นับได้ว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญรองลงมาจากบุหรี่ ที่คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายจากมะเร็งปอด
Read More

Clinical Staff

Dr.Narong Kasitipradith had education background in Medicine (MD) from Ramathipbodi hospital, Mahidol University then continue Tropical medicine,  Epidemiology training (FETP) and post graduate training at CDC (Georgia/Atlanta USA).
Read More

การตรวจชีพจร (ตรวจชีพจร รักษาโรคได้อย่างไร)

ความยากของการรักษาแผนจีนอยู่ที่การแยกแยะสาเหตุต่างๆของอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่หลายสาเหตุให้แยกจากกันให้ได้ ถ้าแยกแยะได้ ก็จะสามารถรักษาได้ถูกต้อง หากแยกแยะผิดไปได้สาเหตุที่ไม่ตรงกับอาการที่เป็น การรักษาจะไม่ถูกต้อง แพทย์จีนจะใช้การดูลิ้นและการแมะเป็นหลัก (นอกเหนือไปจากการตรวจร่างกายทั่วๆไป) เพื่อพินิจพิเคราะห์ว่า ร่างกายมีสภาพเป็นหยินหรือหยาง มีความแกร่งหรือพร่องอย่างไร มีสาเหตุจากภายนอกหรือภายในร่างกาย มีสภาพร้อนหรือเย็นหรือชื้นเพียงใด (เรียกการวิเคราะห์แยกแยะอาการป่วยแบบนี้ว่า Ba Gan Bian Zeng/ปากังเปี้ยนเจิ้ง หรือการแยกแยะแปดประเภท เป็น differential diagnosis แบบหนึ่ง)
Read More

การแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ทำไมการรักษาในแนวแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะแผนจีนจึงได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการกันมากขึ้น ทั้งการรักษาฝังเข็มและการใช้ยาสมุนไพร ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเปิดให้บริการแพทย์ฝังเข็มในรูปแบบคลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) อยู่ประมาณ 200-300 แห่ง แพทย์ฝังเข็มเกือบทั้งหมดเป็นแพทย์ที่สำเร็จการอบรมวิชาฝังเข็มที่กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมร่วมกับรพ.หัวเฉียวและมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ในขณะนี้มีแพทย์ผู้จบการอบรมแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 700 คน ในจำนวนนี้มีประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งยังคงประกอบวิชาชีพทางด้านนี้กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ
Read More

การแพทย์แผนจีน

ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้น ในขณะที่อายุยังไม่มากและร่างกายยังแข็งแรงก็มักจะไม่ค่อยสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองเท่าไหร่นัก จะหันมาสนใจดูแลตนเองก็ตอนที่สุขภาพเริ่มจะมีปัญหา หลักการดูแลสุขภาพในปัจจุบันทั้งในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก [เช่น แพทย์แผนจีน, อายุรเวช] จะคลอบคลุมทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมป้องกันโรคและฟื้นฟู ในขณะที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาทางด้านวิชาการไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน จนถึงขั้นผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนอวัยวะต่างๆและมีชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นาน
Read More