Dang Shen (Codonopsis pilosula)

Dang Shen (Codonopsis pilosula) เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นำมาใช้ในการบำรุง มีฤทธิ์อ่อนไม่รุนแรง ไม่มีผลข้างเคียง

สรรพคุณ

  • นำมาใช้บำรุงชี่ (qi) โดยเฉพาะชี่ของม้ามและปอด
  • ยังนำมาใช้บำรุงเลือด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้

มีฤทธิ์บางส่วนคล้ายคลึงเหมือนโสม จึงมีการนำมาใช้แทนโสมในการปรุงตำรับยาต่างๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย สามารถใช้เป็นประจำได้ ไม่เกิดการกระตุ้นหรือสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะ

ตำรับยาที่มีสมุนไพรนี้เป็นเป็นส่วนผสม

ตำรับยา Jiao Ai Tang 
ประกอบด้วยสมุนไพรหลายตัวรวมถึงสมุนไพรตัวนี้ด้วย

สรรพคุณของตำรับยา
ใช้รักษาอาการเลือดออกจากชี่พร่อง รักษาอาการในกลุ่มประจำเดือนผิดปกติในสตรี

But the new best secretive gps apps to locate spouse spy ones are clearly made in vietnam

Comments

comments