Shan yao (Dioscorea opposita)

Shan yao บำรุงชี่ของปอด ช่วยลดอาการไอ บำรุงม้ามและกระเพาะอาหาร ช่วยเรื่องเบื่ออาหาร ถ่ายไม่เป็นก้อน ถ่ายเละ บำรุงไต ช่วยบำรุงหยินและหยางของไต ที่มีอาการปัสสาวะบ่อย ที่มีอาการสมรรถนะทางเพศเสื่อม ที่มีปัญหาตกขาวในสตรี ช่วยในการบำรุงชี่ของม้าม (spleen qi tonics) เพื่อทำให้หน้าที่การกำจัดความชื้นออกจากร่างกายของม้ามทำได้ดีขึ้น ช่วยรักษาอาการใจสั่น เวียนศีรษะ ปวดหัว ที่เกิดจากความชื้นได้ดี

ตำรับยาที่มีสมุนไพรนี้เป็นเป็นส่วนผสม

ตำรับยา Liu Wei Di Huang Wan
ประกอบด้วยสมุนไพรหลายตัว รวมถึงสมุนไพรตัวนี้ด้วย

สรรพคุณของตำรับยานี้
เป็นสูตรที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันมาก นำมาใช้รักษาผู้ที่มีอาการหยินพร่องจากไต

Tinhte has a pretty good track record, it had managed to get hold of an iphone 4 prototype www.spying.ninja before it was launched in 2010

Comments

comments